Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 17:15:19
 202  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 17:18:03
 203  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 17:20:26
 204  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 17:47:47
 205  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 17:49:40
 206  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 16:20:30
 207  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 16:25:19
 208  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 16:47:43
 209  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 16:49:35
 210  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 17:22:03
 211  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 17:28:42
 212  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 17:38:25
 213  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 17:53:42
 214  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 18:03:06
 215  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-25 19:09:10
 216  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:18:22
 217  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:36:15
 218  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:38:39
 219  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:40:34
 220  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:45:33
 221  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:48:06
 222  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:51:41
 223  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:54:13
 224  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-28 17:55:42
 225  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-01 18:04:13
 226  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-01 18:06:24
 227  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-01 18:15:15
 228  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 16:55:05
 229  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 17:05:06
 230  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 17:38:35
 231  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 17:45:11
 232  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 17:49:15
 233  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 18:23:05
 234  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 18:27:52
 235  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 18:30:01
 236  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 18:35:12
 237  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 18:45:14
 238  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 18:54:22
 239  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 19:02:36
 240  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-02 19:57:20
 241  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 09:12:39
 242  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 09:16:40
 243  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 09:19:07
 244  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 09:20:01
 245  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 09:24:03
 246  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 11:30:58
 247  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 11:34:11
 248  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 11:39:22
 249  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 12:00:08
 250  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-03-03 12:05:17