Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-17 14:29:52
 202  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-30 11:52:24
 203  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-02 13:55:49
 204  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-03 13:26:15
 205  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:16:36
 206  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:20:12
 207  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-11 13:18:09
 208  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-13 15:26:46
 209  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-17 12:59:44
 210  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-19 16:08:19
 211  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-31 15:57:13
 212  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-11-06 17:59:13
 213  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-12 09:33:11
 214  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-22 13:17:30
 215  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 13:05:26
 216  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 13:12:50
 217  clk, Computer  clk, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  -20    2021-12-19 13:50:00
 218  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-21 13:52:24
 219  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-21 13:56:34
 220  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-26 13:50:34
 221  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-06 13:08:48
 222  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-08 13:04:58
 223  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-15 14:20:13
 224  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-19 13:53:11
 225  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-06 11:11:48
 226  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-11 14:35:49
 227  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-15 12:54:22
 228  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-22 16:29:23
 229  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-02-28 15:32:24
 230  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 16:18:33
 231  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-01 13:51:10
 232  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-01 14:05:28
 233  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-03 13:46:30
 234  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-03 13:48:44
 235  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-07 11:47:53
 236  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-07 12:20:23
 237  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-07 13:20:10
 238  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-13 15:22:50
 239  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-16 13:54:28
 240  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-19 12:10:39
 241  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-20 13:01:01
 242  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-31 15:13:50
 243  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-08 14:18:30
 244  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-04-11 17:02:32
 245  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-11 17:31:16
 246  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-16 15:12:48
 247  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-18 11:49:27
 248  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-19 11:11:18
 249  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-24 13:48:57
 250  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-28 14:12:19