Резултати от игрите

Потребителско име: WORLD-L0VE, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  159 : 99  50    2021-02-07 22:58:49
 202  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  165 : 72  50    2021-02-07 23:07:27
 203  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  154 : 73  50    2021-02-07 23:14:15
 204  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> FGuser0161, Computer  Победа  165 : 102  50    2021-02-07 23:23:57
 205  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  200 : 53  50    2021-02-07 23:31:45
 206  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  153 : 108  50    2021-02-07 23:42:20
 207  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer (Reconnect)  Победа  166 : 60  50    2021-02-07 23:50:10
 208  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  158 : 134  50    2021-02-08 00:02:30
 209  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  162 : 86  50    2021-02-08 21:32:54
 210  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 148  50    2021-02-08 21:43:18
 211  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 65  50    2021-02-08 21:54:26
 212  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  157 : 81  50    2021-02-08 22:03:11
 213  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 118  50    2021-02-08 22:12:58
 214  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  164 : 107  50    2021-02-08 22:23:22
 215  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  175 : 51  50    2021-02-08 22:30:06
 216  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  170 : 103  50    2021-02-08 22:38:46
 217  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  172 : 84  50    2021-02-08 22:46:55
 218  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  161 : 58  50    2021-02-08 22:51:43
 219  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  180 : 67  50    2021-02-08 23:02:01
 220  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  161 : 41  50    2021-02-08 23:06:48
 221  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 95  50    2021-02-08 23:16:15
 222  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 119  50    2021-02-08 23:25:24
 223  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 106  50    2021-02-08 23:34:57
 224  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  182 : 124  50    2021-02-09 21:27:01
 225  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0125, Computer  Победа  204 : 133  50    2021-02-09 21:38:19
 226  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  164 : 124  50    2021-02-09 21:47:34
 227  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  169 : 55  50    2021-02-09 21:53:35
 228  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  157 : 92  50    2021-02-09 22:02:32
 229  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0092, FGuser0125  Победа  180 : 110  50    2021-02-09 22:16:05
 230  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  163 : 63  50    2021-02-09 22:23:44
 231  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  174 : 33  50    2021-02-09 22:32:03
 232  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  153 : 94  50    2021-02-09 22:42:23
 233  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 26  50    2021-02-10 21:37:58
 234  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 66  50    2021-02-10 21:57:04
 235  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0296, FGuser0102  Победа  152 : 75  50    2021-02-10 22:01:00
 236  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  163 : 100  50    2021-02-10 22:07:40
 237  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  173 : 35  50    2021-02-12 21:22:22
 238  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  172 : 74  50    2021-02-12 22:06:00
 239  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  162 : 58  50    2021-02-12 22:15:50
 240  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 74  50    2021-02-12 22:23:02
 241  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  174 : 85  50    2021-02-12 22:30:56
 242  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 60  50    2021-02-12 22:38:47
 243  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 103  50    2021-02-12 22:46:46
 244  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 111  50    2021-02-12 22:58:29
 245  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  151 : 98  50    2021-02-12 23:05:58
 246  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  161 : 121  50    2021-02-12 23:18:15
 247  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  158 : 106  50    2021-02-12 23:25:40
 248  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  174 : 67  50    2021-02-12 23:34:43
 249  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 68  50    2021-02-12 23:43:20
 250  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  168 : 36  50    2021-02-12 23:51:56