Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-06 00:27:50
 202  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 0  0    2021-03-06 00:30:22
 203  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-06 00:38:43
 204  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  0    2021-03-06 00:44:53
 205  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 9  0    2021-03-06 00:58:19
 206  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 2  0    2021-03-06 01:04:39
 207  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-06 01:10:00
 208  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-03-06 01:17:09
 209  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-06 01:19:54
 210  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-06 01:25:55
 211  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-06 01:35:35
 212  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 0  0    2021-03-06 19:40:48
 213  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  0    2021-03-07 00:28:58
 214  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-07 00:33:07
 215  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-07 00:37:47
 216  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-07 00:41:06
 217  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-03-07 05:27:35
 218  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-03-07 05:31:16
 219  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-09 18:35:21
 220  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-13 17:44:28
 221  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-04 00:50:07
 222  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-04 00:55:16
 223  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-11-06 21:11:51
 224  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-11-06 21:24:31
 225  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-06 21:27:03
 226  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-06 21:31:58
 227  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-06 22:00:31
 228  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-06 22:04:22
 229  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-06 22:09:18
 230  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-11-06 22:13:34
 231  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-06 22:20:44
 232  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 22:28:53
 233  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-11-06 22:39:21
 234  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-06 22:48:23
 235  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-06 22:54:59
 236  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 1  20    2021-11-06 23:01:27
 237  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-11-06 23:06:16
 238  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 23:12:35
 239  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 23:17:49
 240  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-06 23:23:32
 241  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-06 23:27:35
 242  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-11-06 23:37:20
 243  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-11-06 23:43:23
 244  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-06 23:48:11
 245  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 23:55:38
 246  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-07 00:02:51
 247  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-07 00:08:04
 248  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-11-10 19:40:45
 249  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-24 23:06:15
 250  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-11-24 23:15:42