Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-11 01:08:29
 202    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 01:19:20
 203    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-11 01:23:37
 204    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-11 01:28:32
 205    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 01:39:34
 206    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 01:50:23
 207    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 02:00:20
 208    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-11 02:04:42
 209    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 02:15:06
 210    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-11 02:29:09
 211    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-11 02:30:26
 212    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 02:35:26
 213    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-11 02:52:19
 214    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-11 03:00:20
 215    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-12 01:56:19
 216    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-12 02:11:59
 217    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-12 02:26:13
 218    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-12 03:04:29
 219    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-12 03:09:46
 220    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-12 03:19:28
 221    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-12 17:44:59
 222    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-12 17:55:14
 223    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 00:49:43
 224    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 00:53:54
 225    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 01:05:18
 226    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 01:11:58
 227    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 01:21:35
 228    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 01:32:05
 229    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 01:47:42
 230    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 01:53:38
 231    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 01:58:59
 232    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 02:05:11
 233    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 02:09:27
 234    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-13 02:09:57
 235    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 02:14:47
 236    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 02:20:13
 237    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 03:02:14
 238    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-13 03:12:00
 239    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-13 03:20:41
 240    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 00:29:10
 241    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 00:34:03
 242    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-14 00:39:52
 243    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 01:10:14
 244    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 01:16:04
 245    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 01:20:30
 246    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 01:42:33
 247    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 01:48:00
 248    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-14 01:59:36
 249    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-14 02:21:47
 250    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-14 02:35:48