Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 10:58:14
 202  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:00:58
 203  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:03:44
 204  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:06:18
 205  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:20:57
 206  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-30 11:40:08
 207  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 12:05:35
 208  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 12:08:01
 209  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-05 10:37:02
 210  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-05 14:46:11
 211  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-05 14:48:32
 212  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-05 14:50:51
 213  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-05 15:22:28
 214  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-05 15:24:32
 215  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-08 10:29:36
 216  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-14 10:30:37
 217  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-14 10:32:55
 218  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-14 11:28:51
 219  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-14 11:31:49
 220  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-14 11:35:42
 221  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-14 14:36:48
 222  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:00:56
 223  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:03:15
 224  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:05:26
 225  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-15 12:08:24
 226  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 14:52:32
 227  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:20:46
 228  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:23:15
 229  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-20 19:25:36
 230  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-21 15:11:35
 231  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-21 15:13:31
 232  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-22 13:12:04
 233  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-04-22 19:36:17
 234  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-23 14:55:01
 235  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-23 14:58:43
 236  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-24 10:44:07
 237  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-24 10:47:34
 238  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-24 10:50:36
 239  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-26 12:46:23
 240  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-26 18:30:02
 241  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-26 18:32:23
 242  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-26 18:35:24
 243  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-26 19:46:00
 244  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-26 19:48:25
 245  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-27 10:29:02
 246  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-27 10:32:07
 247  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-27 14:29:37
 248  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:35:06
 249  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-28 10:38:53
 250  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:41:06