Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-20 18:38:26
 202    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-22 15:24:22
 203    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 204    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-23 07:02:19
 205    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2016-09-25 16:54:16
 206    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-27 10:33:48
 207    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-28 11:46:40
 208    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-28 17:15:55
 209    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-29 11:15:41
 210    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-29 11:24:17
 211    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-30 11:51:33
 212    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 4  20    2016-10-03 11:59:08
 213    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 0  20    2016-10-03 12:02:45
 214    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-03 15:23:13
 215    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-04 17:24:09
 216    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 1  20    2016-10-05 10:58:01
 217    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-10 20:33:04
 218    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-12 16:53:12
 219    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-18 18:07:03
 220    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-14 17:15:49
 221    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2017-03-01 12:27:53
 222    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-04 14:14:19
 223    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2017-10-06 09:14:07
 224    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-06 09:36:11
 225    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-06 12:08:41
 226    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2017-10-07 05:37:17
 227    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-09 10:03:26
 228    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2017-10-10 02:34:17
 229    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-01-02 15:48:33
 230    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-05 16:28:34
 231    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-16 06:06:59
 232    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-19 11:58:28
 233    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-29 11:38:28
 234    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-02-14 18:57:56
 235    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 236    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-02-16 13:23:50
 237    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50
 238    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 239    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 240    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 241    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 242    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 243    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 244    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-10 08:53:37
 245    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-13 12:20:37
 246    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-16 12:50:37
 247    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 248    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-21 09:25:50
 249    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 250    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21