Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-25 01:14:16
 202    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-25 01:18:52
 203    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-25 01:21:32
 204    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-25 01:25:33
 205    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-04-25 01:28:46
 206    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-28 02:02:19
 207    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-28 02:05:05
 208    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-04-28 02:08:08
 209    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-28 02:11:06
 210    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 00:52:19
 211    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-24 00:55:46
 212    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-24 00:59:05
 213    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 01:05:50
 214    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-10-24 01:08:24
 215    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 01:11:23
 216    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 01:13:42
 217    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 01:16:40
 218    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-24 01:19:22
 219    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-24 01:22:44
 220    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 01:25:40
 221    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-24 01:27:29
 222    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-25 01:56:37
 223    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-25 02:00:24
 224    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-25 02:04:00
 225    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-25 02:08:05
 226    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-25 02:09:34
 227    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-25 02:12:42
 228    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-25 02:16:02
 229    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-25 02:19:39
 230    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-10-31 00:46:51
 231    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-10-31 00:50:09
 232    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-31 00:54:16
 233    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-31 00:57:23
 234    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-31 01:00:25
 235    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-31 01:02:44
 236    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-31 01:05:32
 237    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-31 01:09:01
 238    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-10-31 01:16:52
 239    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-25 17:32:08
 240    swet23, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-25 17:38:46
 241    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 19:22:57
 242    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 19:25:58
 243    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 19:30:06
 244    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 19:33:24
 245    swet23, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-27 19:37:03
 246    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 23:47:39
 247    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-11-27 23:50:46
 248    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 23:53:46
 249    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 23:56:32
 250    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 23:59:24