Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-05 13:03:44
 202    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-06 14:55:34
 203    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-11-07 12:36:55
 204    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-07 15:36:58
 205    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-10 16:17:09
 206    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-11 17:00:51
 207    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-12 17:56:53
 208    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-12 19:18:11
 209    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-13 10:18:41
 210    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-13 20:15:24
 211    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-15 16:34:47
 212    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-15 17:16:57
 213    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-16 17:09:05
 214    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-16 17:22:13
 215    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-21 17:25:16
 216    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-23 19:57:37
 217    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-24 16:19:35
 218    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-27 17:06:55
 219    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-28 13:44:17
 220    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-28 16:47:30
 221    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-29 13:58:29
 222    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-01 19:19:00
 223    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-02 19:43:16
 224    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-04 19:10:37
 225    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-05 16:42:25
 226    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-05 18:58:19
 227    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-12-10 13:09:00
 228    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-10 15:33:02
 229    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-11 19:17:47
 230    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-12 11:49:38
 231    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-12 17:19:32
 232    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-13 17:16:20
 233    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-16 12:54:55
 234    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-22 19:59:27
 235    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-12-25 14:24:01
 236    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-26 13:18:32
 237    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-12-28 15:08:15
 238    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-30 12:31:12
 239    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-01 14:36:33
 240    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-03 12:31:37
 241    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-03 18:44:41
 242    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-04 14:32:06
 243    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-06 18:10:05
 244    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-01-09 14:06:06
 245    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-01-10 15:26:58
 246    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-11 11:59:45
 247    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-15 16:22:33
 248    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-16 19:11:51
 249    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-19 17:48:56
 250    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-28 12:06:21