Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-10-25 09:38:41
 202    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-10-27 16:03:42
 203    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-11-07 09:15:54
 204    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-11-28 19:32:28
 205    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-12-17 16:27:03
 206    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-03-31 12:15:12
 207    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-04-09 15:37:26
 208    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-04-24 13:22:22
 209    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-05-20 11:18:51
 210    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-06-25 16:05:21
 211    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-06-26 11:28:33
 212    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-07-06 10:01:45
 213    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-07-09 08:51:27
 214    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-07-12 09:49:28
 215    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-08-04 10:26:49
 216    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-09-05 12:45:53
 217    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-09-27 15:14:31
 218    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-10-24 09:00:34
 219    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-10-25 10:03:27
 220    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-10-30 08:51:42
 221    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-11-04 09:09:49
 222    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-11-17 09:52:47
 223    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-11-25 09:34:08
 224    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2014-12-20 18:23:47
 225    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-02-19 12:00:51
 226    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-03-28 09:13:51
 227    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-05-28 15:41:07
 228    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-07-24 11:19:28
 229    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-09-04 11:27:12
 230    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-10-11 09:30:27
 231    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-11-21 10:10:35
 232    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2015-12-10 15:17:34
 233    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-02-07 11:51:41
 234    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-03-05 20:11:03
 235    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-04-02 13:31:35
 236    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-04-11 09:05:24
 237    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-04-13 08:17:07
 238    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-05-09 08:44:30
 239    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-06-03 08:11:30
 240    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-07-15 12:45:53
 241    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-07-30 16:14:09
 242    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-08 15:24:24
 243    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-29 07:38:45
 244    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-10-28 11:02:07
 245    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-10-29 13:00:51
 246    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-10 09:12:40
 247    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-02-16 09:15:17
 248    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-02-27 09:06:36
 249    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-03-08 08:14:57
 250    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-03-16 08:29:53