Резултати от игрите

Потребителско име: KIND, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-05-03 06:44:13
 202  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-06-14 13:50:44
 203  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-08-10 16:31:02
 204  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-08-23 07:15:46
 205  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-09-17 17:05:44
 206  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-10-25 07:56:11
 207  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-12-08 06:15:50
 208  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2022-01-23 07:32:37
 209  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-05-10 06:28:50
 210  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-06-28 14:50:37
 211  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-07-01 11:08:17
 212  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-07-06 07:17:42
 213  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-12-15 07:49:20
 214  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-06-12 13:57:01
 215  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-06-28 14:26:54
 216  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-06-29 12:17:52
 217  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-07-10 06:25:24
 218  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-08-30 14:09:04
 219  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-09-08 07:25:47
 220  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-09-10 07:23:47
 221  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-12-30 08:38:50
 222  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-02-04 05:43:07
 223    kind, Computer  Победа  12 : 6  35    2021-01-01 20:53:28
 224  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-05-04 06:47:53
 225  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-06-24 14:34:03
 226  kind, Computer  kind, LIMB  Победа  12 : 6  20    2021-06-26 06:31:02
 227  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-07-05 20:07:03
 228  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-10-03 07:02:32
 229  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  20    2022-02-22 08:01:49
 230  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  0    2021-05-21 07:02:14
 231  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-06-16 07:07:03
 232  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-07-19 07:48:46
 233  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-07-27 15:50:53
 234  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-09-02 17:32:46
 235  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-10-31 14:44:01
 236  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-11-27 23:09:01
 237  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2022-06-01 07:58:00
 238  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-08-17 15:26:45
 239  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-08-20 15:44:22
 240  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-08-26 10:10:59
 241  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-10-23 15:03:20
 242  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-12-03 07:40:32
 243  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2022-01-25 08:26:22
 244    kind, Computer  Победа  12 : 9  35    2021-01-07 13:38:32
 245  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-05-04 13:44:49
 246  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-06-05 07:09:05
 247  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-07-07 07:11:22
 248  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-08-31 06:25:39
 249  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-09-09 07:27:39
 250  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-10-27 07:46:14