Резултати от игрите

Потребителско име: maremkont, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-08 08:10:27
 202  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-04-03 01:06:22
 203  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-04-05 09:04:40
 204  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-05-30 05:50:12
 205  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-06-21 06:49:13
 206  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-07-15 07:00:26
 207  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-09-08 07:53:29
 208  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-09-19 07:55:23
 209  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-11-03 15:19:04
 210  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-11-24 05:53:03
 211  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-12 10:13:41
 212  maremkont, Computer  maremkont, Sunnyboss  Победа  11 : 1  20    2022-01-01 22:47:08
 213  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-01-04 07:42:15
 214  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-02-03 10:04:07
 215  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-02-27 09:12:28
 216  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-03-02 23:26:21
 217  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-03-10 10:52:10
 218  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-03-14 08:39:58
 219  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-03-19 08:58:26
 220  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-03-20 21:59:25
 221  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-03-20 22:02:05
 222  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-04-16 00:38:10
 223  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-04-17 13:56:27
 224  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-06-04 07:55:25
 225  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-06-14 17:32:14
 226  maremkont, Computer  maremkont, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-07-07 23:38:01
 227    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-08-17 07:23:48
 228    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-08-18 07:47:07
 229    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-08-26 23:19:39
 230    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-09-15 20:38:06
 231    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-10-20 22:47:47
 232    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-10-26 08:22:23
 233    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-10-30 21:57:35
 234    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-10-31 16:44:12
 235    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-11-01 07:30:50
 236    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-11-02 18:36:51
 237    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-11-10 08:04:26
 238    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-11-18 06:56:47
 239    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-12-08 20:00:05
 240    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-12-30 16:39:30
 241    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2019-12-31 13:50:48
 242    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-01-09 07:45:27
 243    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-01-13 19:04:56
 244    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-01-17 07:23:57
 245    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-01-19 00:05:37
 246    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-01-19 17:39:27
 247    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-03-04 06:58:32
 248    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-03-15 08:14:59
 249    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-03-16 08:08:33
 250    maremkont, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-04-05 08:11:27