Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-21 09:08:55
 252    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-20 12:06:10
 253    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-18 08:36:10
 254    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-17 14:00:52
 255    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-17 09:45:53
 256    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-14 11:21:25
 257    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-14 10:40:16
 258    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-13 11:45:42
 259    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-11 11:07:53
 260    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-11 10:49:47
 261    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-10 13:57:48
 262    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-10 10:23:23
 263    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 13:50:43
 264    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 12:41:36
 265    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-09 09:08:38
 266    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-30 18:31:05
 267    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-29 12:29:40
 268    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-26 16:32:54
 269    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-17 09:20:38
 270    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-16 10:26:24
 271    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-13 11:22:19
 272    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-13 09:16:41
 273    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-08-11 11:54:50
 274    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-08 12:36:29
 275    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-08-07 13:16:45
 276    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-06 08:51:33
 277    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-05 13:15:06
 278    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-03 17:12:53
 279    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-01 11:26:17
 280    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-31 14:52:12
 281    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-07-30 10:20:39
 282    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-07-29 15:05:36
 283    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-29 13:56:29
 284    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-07-29 11:08:03
 285    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-07-26 17:03:53
 286    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-22 17:25:06
 287    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-07-19 09:41:04
 288    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-07 10:39:09
 289    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-07-06 14:08:12
 290    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-03 11:37:20
 291    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-02 09:43:51
 292    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-06-30 10:44:40
 293    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-29 10:03:40
 294    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-26 14:19:31
 295    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-14 14:53:56
 296    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-13 13:25:52
 297    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-06-11 17:22:10
 298    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-05-30 17:08:26
 299    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-05-27 13:25:03
 300    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-05-01 16:59:08