Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  20    2022-04-22 21:40:17
 252  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  0    2022-04-20 21:53:13
 253  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-04-19 22:20:47
 254  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  20    2022-04-18 21:33:39
 255  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2022-04-17 22:02:38
 256  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 7  20    2022-04-15 22:06:57
 257  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2022-04-14 22:18:37
 258  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2022-04-13 21:54:44
 259  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  0    2022-04-12 22:33:26
 260  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-04-11 22:29:02
 261  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2022-04-10 21:11:44
 262  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2022-04-09 21:45:51
 263  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2022-04-08 21:54:37
 264  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-04-05 23:23:21
 265  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-04-04 21:33:16
 266  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-04-03 20:43:14
 267  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2022-04-02 22:40:55
 268  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  20    2022-04-01 23:38:06
 269  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  20    2022-03-31 00:00:11
 270  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  20    2022-03-29 22:27:40
 271  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  20    2022-03-27 23:16:08
 272  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-03-26 00:24:44
 273  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 12  0    2022-03-24 23:16:44
 274  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 6  20    2022-03-21 20:45:58
 275  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  20    2022-03-19 23:07:22
 276  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 4  20    2022-03-19 00:06:50
 277  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  20    2022-03-17 21:17:08
 278  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  0    2022-03-15 20:47:58
 279  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-03-15 00:04:23
 280  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-03-13 22:43:14
 281  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  20    2022-03-12 00:10:35
 282  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 6  20    2022-03-10 23:10:15
 283  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  0    2022-03-07 21:17:37
 284  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  20    2022-03-05 23:07:26
 285  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  20    2022-03-02 23:48:04
 286  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  20    2022-02-28 23:24:29
 287  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-02-26 21:41:39
 288  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2022-02-26 00:09:42
 289  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  20    2022-02-24 21:50:02
 290  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 12  0    2022-02-23 22:12:28
 291  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 12  0    2022-02-22 21:58:07
 292  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  20    2022-02-21 22:36:48
 293  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2022-02-20 22:33:43
 294  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2022-02-19 22:37:44
 295  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-02-19 00:46:30
 296  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2022-02-17 22:58:56
 297  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 11  0    2022-02-15 22:24:19
 298  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-02-14 23:16:31
 299  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-02-12 22:38:08
 300  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2022-02-11 22:00:40