Резултати от игрите

Потребителско име: stoan-d, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-28 15:59:57
 252  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-27 14:20:39
 253  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-26 16:14:52
 254  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-23 15:15:01
 255  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-23 08:47:56
 256  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-23 08:42:17
 257  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-23 08:35:41
 258  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Загуба  0 : 1  0    2021-06-22 15:46:48
 259  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-22 15:38:51
 260  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Загуба  0 : 1  0    2021-06-22 15:31:21
 261  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Победа  1 : 0  69    2021-06-22 15:24:20
 262  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Загуба  0 : 1  0    2021-06-22 15:18:42
 263  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-21 15:11:24
 264  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-20 09:48:31
 265  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-20 09:42:12
 266  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-19 07:55:11
 267  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-19 07:48:49
 268  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-18 07:59:47
 269  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-18 07:53:29
 270  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-18 07:47:37
 271  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-17 16:39:53
 272  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-17 16:33:40
 273  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-16 06:41:12
 274  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-16 06:34:31
 275  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-12 08:37:02
 276  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-12 08:29:21
 277  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-12 08:22:03
 278  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-11 15:54:03
 279  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-11 15:48:28
 280  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-09 07:07:47
 281  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-07 07:25:26
 282  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-06 13:30:21
 283  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-04 15:41:33
 284  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-04 15:33:38
 285  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-03 02:07:26
 286  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Победа  1 : 0  79    2021-06-02 14:27:28
 287  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Загуба  0 : 2  -5    2021-06-02 14:18:47
 288  kgk57, stoan-d  kgk57, stoan-d  Победа  2 : 0  87    2021-06-02 14:12:21
 289  stoan-d, Computer  stoan-d, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-06-02 06:29:28
 290  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-05-30 13:29:57
 291  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-30 13:29:15
 292  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-28 14:37:01
 293  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-05-27 18:03:01
 294  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-05-27 13:48:54
 295  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-27 13:41:21
 296  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-21 10:38:37
 297  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-21 10:32:33
 298  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-15 11:03:01
 299  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-15 10:57:56
 300  STOAN-D, Computer  STOAN-D, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-05-15 10:52:26