Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:16:01
 252    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 17:21:22
 253    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:27:00
 254    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:31:54
 255    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 17:37:16
 256    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 17:42:50
 257    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:47:53
 258    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 17:53:12
 259    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-27 03:09:46
 260    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 03:15:32
 261    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 03:21:31
 262    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 03:26:29
 263    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 03:31:23
 264    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 03:37:47
 265    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-27 03:43:32
 266    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 03:48:44
 267    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 17:46:53
 268    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 17:51:50
 269    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 17:57:30
 270    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-27 18:01:45
 271    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 18:06:53
 272    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-27 18:48:29
 273    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 18:53:06
 274    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 18:58:53
 275    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 00:51:18
 276    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 00:56:38
 277    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 01:01:34
 278    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 01:06:23
 279    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 01:11:31
 280    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 01:16:00
 281    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:21:21
 282    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 01:26:43
 283    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 01:30:59
 284    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 01:36:24
 285    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 01:41:14
 286    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:46:29
 287    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:51:21
 288    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:56:20
 289    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:01:18
 290    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:06:45
 291    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:12:35
 292    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:17:39
 293    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 02:23:08
 294    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:29:14
 295    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:33:38
 296    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:38:32
 297    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:44:35
 298    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 02:49:51
 299    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 02:54:46
 300    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:59:38