Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2010-11-29 14:26:52
 252    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-02-28 20:06:33
 253    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-11-29 20:22:22
 254    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-11-30 11:34:30
 255    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-11-30 13:29:19
 256    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-11-30 15:00:50
 257    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2010-11-30 16:11:05
 258    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-12-01 23:43:20
 259    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2010-12-04 16:20:25
 260    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-12-04 17:16:37
 261    yureah, Computer  Загуба  6 : 8  20    2010-12-05 21:55:22
 262    yureah, Computer  Загуба  0 : 7  20    2010-12-06 12:50:20
 263    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-12-08 21:43:47
 264    yureah, Computer  Победа  8 : 6  40    2012-02-09 18:20:39
 265    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-12-09 16:33:15
 266    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-12-12 11:29:32
 267    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-12-12 15:32:58
 268    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2010-12-14 13:44:36
 269    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2010-12-14 15:12:13
 270    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-12-14 17:48:04
 271    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-12-14 18:24:01
 272    yureah, Computer  Загуба  4 : 8  20    2010-12-15 20:39:34
 273    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2010-12-16 16:36:42
 274    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-12-16 20:38:49
 275    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-12-16 21:43:52
 276    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2010-12-20 13:26:27
 277    yureah, Computer  Загуба  5 : 8  20    2010-12-20 16:28:39
 278    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-12-20 20:20:42
 279    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-12-23 20:37:00
 280    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-12-24 14:58:02
 281    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-12-28 21:16:30
 282    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2010-12-28 22:30:59
 283    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-12-29 10:32:55
 284    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-12-29 11:19:24
 285    yureah, Computer  Загуба  0 : 8  20    2010-12-29 16:04:43
 286    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-12-29 20:08:46
 287    yureah, Computer  Загуба  3 : 8  20    2010-12-29 22:05:01
 288    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-12-30 23:14:13
 289    yureah, Computer  Загуба  5 : 8  20    2011-01-08 16:48:22
 290    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2011-01-09 16:23:29
 291    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2011-01-09 17:01:33
 292    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2011-01-09 20:40:15
 293    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2011-01-09 21:16:52
 294    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2011-01-12 22:00:03
 295    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2011-01-17 14:09:29
 296    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2011-01-23 13:26:20
 297    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2011-01-23 14:57:59
 298    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2011-01-24 18:32:37
 299    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2011-01-27 00:57:56
 300    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2011-02-03 22:50:15