Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-08-25 14:46:11
 252    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-09-27 18:02:07
 253    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-10-13 14:30:09
 254    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-10-14 16:53:40
 255    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-10-20 08:56:13
 256    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-10-26 09:51:55
 257    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-11-03 11:45:22
 258    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-03 14:18:05
 259    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-11-11 15:22:41
 260    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-11-12 11:20:22
 261    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-12 13:44:12
 262    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-11-12 14:15:08
 263    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-11-14 14:12:18
 264    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-15 10:13:01
 265    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-11-15 10:28:20
 266    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-15 11:04:10
 267    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-11-15 12:54:59
 268    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-16 14:54:44
 269    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-18 12:38:59
 270    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-11-18 18:33:37
 271    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-11-19 07:04:49
 272    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-11-19 11:33:12
 273    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-11-19 13:15:29
 274    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-11-19 19:47:56
 275    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-11-20 09:23:07
 276    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-11-20 13:45:06
 277    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-11-21 12:29:48
 278    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-22 11:14:19
 279    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-22 16:35:55
 280    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2019-11-23 17:01:30
 281    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-27 10:34:16
 282    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-30 18:45:03
 283    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-12-02 08:39:46
 284    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-03 08:28:33
 285    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-05 08:33:57
 286    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-12-10 12:50:01
 287    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-10 14:26:42
 288    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-12-10 15:43:16
 289    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-11 10:11:16
 290    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-12-12 08:27:03
 291    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-12 12:51:40
 292    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-13 12:53:53
 293    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-22 11:56:28
 294    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-23 08:57:50
 295    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-12-23 14:33:14
 296    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-27 11:25:01
 297    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-12-28 10:47:41
 298    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2019-12-31 15:59:14
 299    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-01-02 11:26:23
 300    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-01-04 11:10:42