Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-08-04 12:14:09
 252    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-08-04 12:31:26
 253    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-08-04 16:40:56
 254    Ateop, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-08-05 11:40:20
 255    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-06 08:42:50
 256    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-07 10:17:26
 257    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-07 14:56:47
 258    Ateop, Computer  Загуба  6 : 11  20    2020-08-07 16:45:59
 259    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-08-09 11:11:06
 260    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-08-12 17:30:04
 261    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-08-13 08:07:31
 262    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-08-14 08:59:40
 263    Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  20    2020-08-16 09:01:51
 264    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-08-17 11:28:47
 265    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-18 15:03:27
 266    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-19 11:55:19
 267    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-08-20 12:18:21
 268    Ateop, Computer  Победа  12 : 6  35    2020-08-22 08:34:22
 269    Ateop, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-08-22 15:25:25
 270    Ateop, Computer  Победа  12 : 0  35    2020-08-23 17:08:40
 271    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-08-26 16:25:22
 272    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-08-28 17:07:19
 273    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-08-29 12:21:28
 274    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-08-29 16:29:04
 275    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-08-29 17:01:48
 276    Ateop, Computer  Победа  12 : 1  35    2020-08-29 17:12:06
 277    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-30 09:13:38
 278    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-08-30 18:01:33
 279    Ateop, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-08-31 09:31:00
 280    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-09-01 18:46:48
 281    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-09-01 19:03:01
 282    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-09-02 16:53:49
 283    Ateop, Computer  Победа  12 : 6  35    2020-09-05 11:50:20
 284    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-09-07 14:51:26
 285    Ateop, Computer  Победа  12 : 6  35    2020-09-09 08:04:03
 286    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-09-09 09:17:07
 287    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-09-09 10:53:30
 288    Ateop, Computer  Загуба  7 : 11  20    2020-09-09 13:14:08
 289    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-09-10 07:52:28
 290    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-09-10 12:54:48
 291    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-09-10 13:35:00
 292    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-09-11 08:03:02
 293    Ateop, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-09-11 11:00:27
 294    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-09-11 16:32:55
 295    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-09-12 11:38:17
 296    Ateop, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-09-13 10:35:19
 297    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-09-13 14:36:37
 298    Ateop, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-09-13 16:55:43
 299    Ateop, Computer  Победа  12 : 6  35    2020-09-16 14:37:32
 300    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-09-18 06:53:15