Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-09-11 22:40:17
 252    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-09-12 22:11:41
 253    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-09-14 22:04:18
 254    CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-09-20 21:57:35
 255    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-09-23 23:12:55
 256    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-09-24 21:22:06
 257    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-09-26 21:10:39
 258    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-09-27 20:56:54
 259    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-09-28 21:30:34
 260    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-09-29 21:44:51
 261    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-09-30 21:30:39
 262    CTEHATA, Computer  Победа  13 : 2  35    2020-10-01 21:00:25
 263    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 6  35    2020-10-01 23:34:19
 264    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-10-02 21:37:14
 265    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-10-03 22:22:45
 266    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  20    2020-10-05 22:53:52
 267    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-10-07 22:41:24
 268    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-10-09 20:42:56
 269    CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  20    2020-10-12 21:51:10
 270    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-10-13 22:52:05
 271    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  35    2020-10-14 20:26:46
 272    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-10-15 22:16:55
 273    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-10-16 21:04:25
 274    CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 11  20    2020-10-17 21:14:37
 275    CTEHATA, Computer  Победа  13 : 9  35    2020-10-18 22:11:27
 276    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-10-19 21:49:21
 277    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-10-20 21:53:10
 278    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-10-21 21:48:46
 279    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  20    2020-10-24 20:31:47
 280    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-10-24 21:41:41
 281    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-10-27 23:27:45
 282    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-10-28 21:01:18
 283    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-10-29 23:14:21
 284    CTEHATA, Computer  Победа  13 : 7  35    2020-10-30 20:06:28
 285    CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  20    2020-10-31 20:48:47
 286    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-11-01 19:54:27
 287    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-11-02 20:15:49
 288    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-11-04 23:35:32
 289    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-11-05 20:26:32
 290    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-11-05 23:07:26
 291    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-11-06 22:29:14
 292    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-11-08 21:47:26
 293    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-11-09 21:42:04
 294    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-11-10 22:57:04
 295    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  35    2020-11-13 20:14:46
 296    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-11-14 20:26:26
 297    CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  20    2020-11-15 20:59:55
 298    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-11-16 21:26:21
 299    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  35    2020-11-17 21:50:12
 300    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-11-18 21:02:37