Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-08 21:37:56
 252    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-09 21:09:28
 253    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-10 15:50:33
 254    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-02-10 21:07:51
 255    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-11 18:25:43
 256    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 20:29:43
 257    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-02-13 20:31:17
 258    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-14 22:11:10
 259    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-15 18:42:35
 260    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-15 22:15:37
 261    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-17 22:25:52
 262    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-18 17:31:10
 263    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-18 22:37:32
 264    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-19 16:10:50
 265    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-28 21:17:46
 266    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-29 20:27:53
 267    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-01 20:48:03
 268    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-02 22:12:50
 269    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-03-02 23:07:47
 270    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-03 22:08:42
 271    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-05 22:38:29
 272    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-05 22:43:43
 273    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-06 23:03:49
 274    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-11 21:41:26
 275    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-17 22:28:58
 276    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-19 22:14:45
 277    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-22 20:15:55
 278    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-23 21:22:44
 279    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-26 18:06:27
 280    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-03-26 18:09:22
 281    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-27 16:29:55
 282    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-28 21:29:58
 283    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-31 22:47:43
 284    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-01 22:30:14
 285    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-01 22:44:15
 286    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-02 22:29:37
 287    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-07 15:27:36
 288    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-07 18:20:21
 289    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-04-08 22:13:45
 290    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-10 18:04:23
 291    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-10 22:09:18
 292    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-11 20:23:08
 293    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-13 22:26:53
 294    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-14 20:24:41
 295    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-04-15 22:30:12
 296    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-18 17:24:04
 297    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-20 18:39:07
 298    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-21 19:58:55
 299    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-21 22:15:47
 300    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-22 22:46:02