Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-12-12 05:09:59
 252  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-12-12 05:15:00
 253  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-12-17 22:45:43
 254  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-19 01:11:41
 255  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 12  0    2021-12-19 01:14:32
 256  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-12-19 01:18:39
 257  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-12-19 01:23:56
 258  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-19 01:28:38
 259  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-12-19 01:33:36
 260  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-19 01:39:20
 261  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-12-19 01:46:10
 262  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-12-19 01:55:46
 263  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-19 01:59:56
 264  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-12-19 02:06:17
 265  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-12-26 02:35:40
 266  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-12-26 02:38:40
 267  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-26 02:40:57
 268  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-26 02:44:39
 269  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-26 02:48:50
 270  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-26 02:53:26
 271  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-12-26 03:00:15
 272  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-12-26 03:06:35
 273  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-26 03:19:37
 274  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-12-26 03:25:22
 275  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 13  0    2021-12-26 03:31:29
 276  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-26 03:38:51
 277  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-12-26 03:44:03
 278  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-26 03:49:24
 279  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-12-26 03:53:29
 280  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-12-27 00:21:12
 281  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 2  20    2021-12-27 00:25:08
 282  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-12-27 00:30:48
 283  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-27 00:36:34
 284  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-27 00:46:50
 285  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-12-27 00:54:38
 286  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-27 01:04:29
 287  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-27 01:08:04
 288  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-27 01:14:18
 289  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-27 01:17:31
 290  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-27 01:22:07
 291  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-27 01:26:59
 292  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-12-27 01:32:47
 293  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-27 01:39:31
 294  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-12-27 01:46:08
 295  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-12-27 01:51:35
 296  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-12-27 01:56:42
 297  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-12-27 02:02:09
 298  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-12-27 02:14:38
 299  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-27 02:20:35
 300  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-12-27 02:29:19