Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-04 11:08:37
 252    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-06 20:35:44
 253    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-06 20:42:18
 254    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-07 16:19:36
 255    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-03-07 16:30:38
 256    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-07 16:49:54
 257    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-08 10:33:38
 258    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-08 10:49:02
 259    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-16 20:07:09
 260    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-03-18 13:02:17
 261    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-18 13:05:22
 262    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-18 13:07:07
 263    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-18 13:10:03
 264    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-18 13:14:08
 265    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-03-18 13:20:59
 266    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-03-18 13:26:32
 267    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-04-04 18:13:06
 268    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-04-04 18:14:57
 269    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-04-19 08:48:45
 270    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-04-19 08:55:40
 271    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-04-19 09:02:35
 272    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-04-19 09:09:14
 273    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-04-19 09:16:06
 274    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-04-19 09:23:56
 275    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-04-19 09:30:07
 276    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-04-19 09:39:14
 277    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-04-19 14:51:59
 278    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-04-22 18:02:07
 279    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-05-25 15:10:18
 280    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-05-25 15:34:05
 281    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-05-29 10:55:55
 282    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-05-29 10:59:44
 283    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-05-29 11:07:56
 284    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-05-29 11:25:10
 285    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-06-18 13:06:31
 286    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-06-18 13:13:37
 287    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-06-18 13:15:30
 288    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-06-18 13:22:02
 289    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-06-18 13:28:32
 290    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2011-06-18 13:31:39
 291    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-06-18 13:42:03
 292    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-06-18 13:48:16
 293    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-07-30 14:40:45
 294    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2011-07-30 16:36:31
 295    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-07-30 18:20:43
 296    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-07-30 18:33:07
 297    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-07-31 11:32:54
 298    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-07-31 11:40:41
 299    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-07-31 11:55:58
 300    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-07-31 12:23:26