Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 17:04:18
 252    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:10:08
 253    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:16:01
 254    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 17:21:22
 255    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:27:00
 256    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:31:54
 257    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 17:37:16
 258    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 17:42:50
 259    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 17:47:53
 260    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 17:53:12
 261    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-27 03:09:46
 262    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 03:15:32
 263    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 03:21:31
 264    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 03:26:29
 265    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 03:31:23
 266    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 03:37:47
 267    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-27 03:43:32
 268    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 03:48:44
 269    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-27 17:46:53
 270    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 17:51:50
 271    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 17:57:30
 272    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-27 18:01:45
 273    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 18:06:53
 274    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-27 18:48:29
 275    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 18:53:06
 276    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-27 18:58:53
 277    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 00:51:18
 278    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 00:56:38
 279    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 01:01:34
 280    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 01:06:23
 281    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 01:11:31
 282    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 01:16:00
 283    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:21:21
 284    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 01:26:43
 285    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 01:30:59
 286    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 01:36:24
 287    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 01:41:14
 288    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:46:29
 289    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:51:21
 290    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 01:56:20
 291    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:01:18
 292    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:06:45
 293    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:12:35
 294    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:17:39
 295    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 02:23:08
 296    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:29:14
 297    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:33:38
 298    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:38:32
 299    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 02:44:35
 300    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 02:49:51