Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-09 15:47:53
 252  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 15:50:37
 253  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 15:54:50
 254  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 15:59:42
 255  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:02:45
 256  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 16:06:05
 257  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:08:19
 258  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:10:52
 259  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:13:43
 260  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 16:16:25
 261  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:19:23
 262  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  53    2022-03-09 16:22:05
 263  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 16:25:45
 264  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:28:39
 265  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 16:31:21
 266  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 16:34:19
 267  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-18 09:47:32
 268  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-18 09:49:58
 269  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-18 09:52:40
 270  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-18 09:55:54
 271  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-18 09:58:42
 272  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-18 10:02:49
 273  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-18 10:05:03
 274  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-18 10:09:37
 275  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-18 10:14:14
 276  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-18 10:16:59
 277  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-18 10:20:45
 278  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-23 16:14:47
 279  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-23 16:17:50
 280  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-28 15:17:52
 281  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-28 15:20:50
 282  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-28 15:25:15
 283  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-28 15:28:08
 284  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-28 15:31:15
 285  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-28 15:35:48
 286  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-28 15:38:08
 287  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-28 15:41:52
 288  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-28 15:45:10
 289  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-28 15:48:17
 290  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-28 15:51:03
 291  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-28 15:54:07
 292  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-29 14:50:44
 293  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-29 14:53:36
 294  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-29 14:56:02
 295  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-29 14:59:52
 296  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-29 15:03:23
 297  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-29 15:06:07
 298  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  53    2022-03-29 15:08:18
 299  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-29 15:11:54
 300  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-29 15:14:41