Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-08-10 10:58:41
 252    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-08-10 11:03:43
 253    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-08-10 11:10:43
 254    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-08-10 11:16:48
 255    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-10 11:22:44
 256    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-08-10 11:29:18
 257    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-08-10 11:33:36
 258    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-08-10 11:40:06
 259    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-02-03 23:46:48
 260    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2009-08-13 23:43:33
 261    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-08-13 23:49:25
 262    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-14 00:03:49
 263    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2009-08-14 00:08:47
 264    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-08-14 00:12:58
 265    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-08-14 00:18:08
 266    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-08-14 00:22:34
 267    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-02-03 22:56:16
 268    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-14 22:16:51
 269    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-08-14 22:23:18
 270    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-08-14 22:41:52
 271    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-08-17 23:17:15
 272    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-08-17 23:21:39
 273    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-08-18 23:16:15
 274    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-08-18 23:22:03
 275    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-08-18 23:28:03
 276    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-08-18 23:32:22
 277    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-07-12 13:56:44
 278    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-07-12 09:58:33
 279    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-07-12 09:51:02
 280    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-08-26 00:43:15
 281    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-08-26 00:48:18
 282    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-08-26 00:54:16
 283    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-08-26 01:00:13
 284    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-08-27 15:38:43
 285    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-08-27 15:43:09
 286    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-08-27 15:47:45
 287    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-08-27 15:51:58
 288    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2009-08-27 15:57:05
 289    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-08-27 16:04:05
 290    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-07-11 14:53:35
 291    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2012-07-10 16:40:20
 292    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-30 23:44:47
 293    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-30 23:50:22
 294    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-08-30 23:56:28
 295    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-31 00:02:27
 296    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-08-31 00:07:20
 297    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-08-31 00:10:57
 298    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-08-31 00:15:00
 299    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-08-31 20:05:19
 300    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-08-31 23:30:30