Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2022-04-24 15:07:31
 252  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-03 11:14:26
 253  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-03 11:28:36
 254  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-05-03 14:24:03
 255  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-05-04 15:26:14
 256  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2022-05-09 11:22:12
 257  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-05-10 11:31:45
 258  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-05-13 15:05:00
 259  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-05-16 13:27:10
 260  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2022-05-26 11:57:50
 261  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-26 12:09:32
 262  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-05-30 12:03:03
 263  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-06-02 12:04:37
 264  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-06-04 14:06:21
 265  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-06-04 17:07:34
 266  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-06-04 17:15:55
 267  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-06-05 09:16:38
 268  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-06 12:31:13
 269  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-07 03:26:13
 270  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-06-07 15:44:16
 271  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-06-08 14:05:55
 272  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-08 14:15:40
 273  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 2  0    2022-06-15 11:53:02
 274  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-06-16 11:01:12
 275    Tzetzi, Ateop (Break)  Загуба  4 : 2  0    2007-02-21 17:02:40
 276    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2012-03-31 12:04:00
 277    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-06 11:50:14
 278    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:31:27
 279    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-07 20:44:40
 280    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:54:30
 281    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:07:28
 282    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:23:07
 283    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 21:35:20
 284    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 21:51:27
 285    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-07 22:02:20
 286    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-07 22:14:49
 287    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-07 22:27:26
 288    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 22:42:56
 289    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 22:54:31
 290    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 23:07:11
 291    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 23:18:38
 292    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-12 01:02:45
 293    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-12 22:24:03
 294    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2012-04-12 22:29:02
 295    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 10:20:47
 296    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-14 10:30:53
 297    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:36:45
 298    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:45:55
 299    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 10:53:43
 300    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-04-14 12:01:33