Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2022-06-17 14:27:07
 252  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2022-06-19 09:42:46
 253  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2022-06-20 10:56:41
 254  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-22 09:07:27
 255  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-23 15:48:50
 256  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-06-24 12:12:50
 257  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2022-06-27 13:36:28
 258  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-28 10:49:29
 259  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-06-29 12:20:51
 260  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-06-30 11:40:54
 261  clk, Computer  clk, raduil (Sit Out)  Загуба  1 : 5  -20    2022-07-01 10:19:08
 262  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-07-05 11:40:44
 263  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-07-06 10:33:56
 264  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-07-07 11:01:22
 265  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-07-08 10:41:22
 266  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-07-09 10:38:56
 267  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 1  25    2022-07-10 11:47:23
 268  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  6 : 0  -20    2022-07-12 14:21:00
 269  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-07-21 12:00:59
 270  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-07-22 13:39:26
 271  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-07-23 11:46:28
 272  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-07-26 13:01:05
 273  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-07-29 10:21:45
 274  clk, Computer  clk, Aleks15 (Sit Out)  Загуба  1 : 1  -20    2022-08-01 10:30:25
 275  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 3  25    2022-08-03 11:31:10
 276  clk, Computer  clk, vladimirt (Break)  Загуба  1 : 1  -20    2022-08-04 13:51:34
 277  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-08-05 11:58:42
 278  clk, Computer  clk, Borislav63 (Break)  Загуба  3 : 2  -20    2022-08-06 10:30:25
 279  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-08-07 11:01:20
 280  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 1  25    2022-08-08 10:21:32
 281    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-11-06 20:31:50
 282    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-11-07 12:04:12
 283    CLK, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-11-08 15:05:33
 284    CLK, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-11-11 11:05:44
 285    CLK, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-11-12 13:34:34
 286    CLK, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-11-13 10:29:16
 287    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-11-15 13:49:28
 288    CLK, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-11-16 12:06:56
 289    CLK, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-11-19 14:22:41
 290    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-11-26 10:40:21
 291    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-12-02 15:00:53
 292    CLK, Computer  Победа  8 : 3  40    2012-12-03 12:18:07
 293    CLK, Computer  Загуба  6 : 8  20    2012-12-04 11:43:15
 294    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2012-12-05 10:25:11
 295    CLK, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-12-07 13:51:25
 296    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2012-12-09 11:35:21
 297    CLK, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-12-14 09:25:41
 298    CLK, Computer  Победа  8 : 2  40    2012-12-15 10:10:55
 299    CLK, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-12-22 20:44:00
 300    CLK, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-12-23 16:26:35