Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-19 12:24:28
 252  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-20 14:05:52
 253  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-21 08:43:02
 254  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-21 17:29:24
 255  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-08-03 11:42:33
 256  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-08-11 12:06:39
 257  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-08-31 14:56:29
 258  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-02 13:59:34
 259  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-02 14:18:49
 260  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-03 12:32:15
 261  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-09-03 12:44:54
 262  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-09-06 10:13:41
 263  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-09-08 11:37:27
 264  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-19 08:31:21
 265  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-09-24 12:25:18
 266  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-09-28 13:50:18
 267  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-21 10:59:25
 268  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-11-22 13:41:01
 269  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-11-22 15:51:43
 270  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-02 16:47:41
 271  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-01-03 11:48:11
 272  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-01-19 11:54:59
 273  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-21 11:35:54
 274  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-01-28 12:32:42
 275  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-01-30 08:02:28
 276  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-31 17:01:48
 277  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-05 16:08:23
 278  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-09 12:33:17
 279  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-14 17:10:26
 280  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-15 10:01:11
 281  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-18 09:19:07
 282  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-03 08:33:23
 283  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-06 08:18:30
 284  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-03-21 13:40:50
 285  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2022-04-09 16:52:50
 286  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-04-15 12:57:09
 287  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-04-17 15:00:22
 288  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-04-18 09:10:04
 289  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-03 11:14:26
 290  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2022-05-09 11:22:12
 291  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-05-10 11:31:45
 292  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-05-13 15:05:00
 293  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-05-16 13:27:10
 294  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2022-05-26 11:57:50
 295  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-26 12:09:32
 296    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-06 11:50:14
 297    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 21:51:27
 298    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-07 22:02:20
 299    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-07 22:14:49
 300    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-07 22:27:26