Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  48 : -17 : -31  0    2021-04-21 05:07:05
 252  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  31 : -17 : -14  0    2021-04-21 05:29:13
 253  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  23 : -14 : -9  0    2021-04-21 05:50:36
 254  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  39 : -30 : -9  0    2021-04-21 06:11:08
 255  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 0 : 1  0    2021-04-21 06:12:35
 256  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : -11 : -5  0    2021-04-23 19:00:27
 257  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : 8 : -24  0    2021-04-25 22:41:51
 258  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  26 : -8 : -18  0    2021-04-25 23:02:49
 259  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  13 : 2 : -15  0    2021-04-25 23:24:21
 260  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  22 : -13 : -9  0    2021-04-25 23:46:17
 261  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  8 : -5 : -3  0    2021-04-26 00:08:21
 262  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  27 : -12 : -15  0    2021-04-26 08:15:24
 263  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : -2 : 7  0    2021-04-26 08:30:44
 264  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -9  0    2021-04-26 18:04:06
 265  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  6 : -11 : 5  0    2021-04-26 19:22:14
 266  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  6 : -5 : -1  0    2021-04-26 19:51:52
 267  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  8 : 3 : -11  0    2021-04-27 02:10:44
 268  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  23 : -13 : -10  0    2021-04-27 02:39:32
 269  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  29 : -9 : -20  0    2021-04-27 03:06:04
 270  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  50 : -27 : -23  0    2021-04-27 03:38:56
 271  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -6 : 0 : 6  0    2021-04-27 04:04:32
 272  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  18 : -16 : -2  0    2021-04-27 04:28:54
 273  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : 7 : -23  0    2021-04-27 04:50:18
 274  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 16 : -14  0    2021-04-27 18:01:18
 275  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  14 : -8 : -6  0    2021-04-27 18:29:25
 276  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  20 : -17 : -3  0    2021-04-27 18:55:28
 277  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  14 : -13 : -1  0    2021-04-28 21:30:44
 278  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  29 : -7 : -22  0    2021-04-28 21:52:43
 279  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : -6  0    2021-04-28 22:20:41
 280  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  36 : -14 : -22  0    2021-04-29 02:35:46
 281  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 6 : -10  0    2021-04-29 03:09:09
 282  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  34 : -19 : -15  0    2021-04-29 03:50:35
 283  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  13 : -1 : -12  0    2021-05-02 00:05:50
 284  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  22 : -6 : -16  0    2021-05-02 00:27:27
 285  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  38 : -5 : -33  0    2021-05-02 00:49:19
 286  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  49 : -15 : -34  0    2021-05-02 22:04:47
 287  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  18 : -6 : -12  0    2021-05-04 08:59:01
 288  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 5 : -3  0    2021-05-04 17:41:44
 289  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  6 : 2 : -8  0    2021-05-04 18:06:44
 290  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 7 : -11  0    2021-05-04 18:37:29
 291  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  26 : -22 : -4  0    2021-05-05 05:03:15
 292  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  39 : -21 : -18  0    2021-05-07 05:11:12
 293  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -14 : 26 : -12  0    2021-05-07 05:33:00
 294  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  19 : -29 : 10  0    2021-05-07 05:56:00
 295  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  25 : -9 : -16  0    2021-05-07 06:21:28
 296  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  17 : 0 : -17  0    2021-05-07 21:39:38
 297  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  20 : -7 : -13  0    2021-05-11 05:54:54
 298  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  36 : -16 : -20  0    2021-05-11 06:18:50
 299  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : -5 : -5  0    2021-05-12 00:35:02
 300  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  3 : -7 : 4  0    2021-05-12 22:17:14