Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-12 10:19:25
 252    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-16 12:21:33
 253    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-04-17 16:04:19
 254    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-05-01 16:59:08
 255    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-05-30 17:08:26
 256    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-06-11 17:22:10
 257    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-26 14:19:31
 258    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-29 10:03:40
 259    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-03 11:37:20
 260    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-07-19 09:41:04
 261    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-07-26 17:03:53
 262    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-07-29 11:08:03
 263    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-07-29 15:05:36
 264    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-01 11:26:17
 265    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-03 17:12:53
 266    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-06 08:51:33
 267    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-08-07 13:16:45
 268    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-08 12:36:29
 269    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-13 09:16:41
 270    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-16 10:26:24
 271    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-17 09:20:38
 272    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-29 12:29:40
 273    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-30 18:31:05
 274    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-09 09:08:38
 275    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-10 10:23:23
 276    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-10 13:57:48
 277    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-11 11:07:53
 278    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-13 11:45:42
 279    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-14 11:21:25
 280    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-17 14:00:52
 281    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-18 08:36:10
 282    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-21 09:08:55
 283    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-21 09:21:11
 284    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-21 15:01:52
 285    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-09-24 08:49:04
 286    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-24 12:47:13
 287    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-25 11:27:36
 288    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-28 13:33:40
 289    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-29 13:04:14
 290    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-10-06 11:10:24
 291    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-10-07 12:51:37
 292    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-08 09:24:28
 293    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-12 11:26:52
 294    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-13 11:45:49
 295    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-14 09:27:25
 296    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-14 14:02:55
 297    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-15 11:36:36
 298    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-16 11:34:06
 299    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-20 12:35:02
 300    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-22 10:48:33