Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-28 17:18:14
 252  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-01 12:32:50
 253  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-02 14:11:11
 254  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-03 14:07:33
 255  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-06 12:13:37
 256  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-10 12:50:40
 257  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-12 10:44:29
 258  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-05-23 14:49:52
 259  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-04 15:25:18
 260  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-07 17:13:46
 261  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-07 18:19:28
 262  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-09 10:49:16
 263  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-10 11:29:53
 264  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-11 13:38:39
 265  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-15 11:36:53
 266  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-06-15 11:45:19
 267  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-16 15:34:44
 268  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-06-18 10:39:34
 269  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-21 15:40:19
 270  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-22 14:29:14
 271  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-06-23 10:58:53
 272  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-05 11:50:50
 273  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-05 13:02:23
 274  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-07 11:10:43
 275  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-07-08 12:42:49
 276  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-10 12:45:37
 277  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-10 13:36:00
 278  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-21 13:35:09
 279  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-07-24 11:27:32
 280  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-29 12:23:01
 281  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-29 12:31:01
 282  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-07-31 12:42:57
 283  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-04 14:43:09
 284  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-08 11:43:20
 285  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-08-08 12:25:50
 286  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-08-13 13:36:31
 287  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-14 11:59:56
 288  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-22 21:11:53
 289  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-08-28 13:00:56
 290  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-09-03 12:58:07
 291  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-09-08 13:31:04
 292  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-09-09 16:42:19
 293  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-09-18 13:41:49
 294  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-09-27 12:05:52
 295  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-10-05 13:51:51
 296  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-10-14 12:00:55
 297  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-10-19 12:24:03
 298  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-10-23 13:00:25
 299  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-11-02 11:03:30
 300  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-11-06 10:38:23