Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-29 11:38:28
 252    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-02-14 18:57:56
 253    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 254    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-02-16 13:23:50
 255    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50
 256    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 257    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 258    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 259    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 260    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 261    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 262    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-10 08:53:37
 263    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-13 12:20:37
 264    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-16 12:50:37
 265    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 266    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-21 09:25:50
 267    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 268    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21
 269    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-22 09:38:34
 270    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 0  20    2018-03-22 11:08:16
 271    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-22 11:31:29
 272    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2018-03-22 11:32:45
 273    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-22 11:56:06
 274    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-23 12:07:36
 275    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 12:20:34
 276    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-23 12:29:43
 277    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 17:37:50
 278    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 279    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 280    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 281    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 11:38:28
 282    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 16:21:59
 283    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 284    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-27 16:04:34
 285    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 286    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38
 287    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-28 09:07:58
 288    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-28 09:18:23
 289    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-28 13:00:19
 290    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 2  0    2018-03-28 13:06:03
 291    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 5  20    2018-03-28 13:28:41
 292    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-03-29 09:13:21
 293    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 5  20    2018-03-29 09:22:16
 294    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-29 15:46:10
 295    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 296    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 07:50:42
 297    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 18:08:47
 298    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-03 07:26:30
 299    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-03 15:14:22
 300    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-05 11:29:03