Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-13 12:28:34
 252    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-13 12:37:11
 253    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-15 14:14:27
 254    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-16 10:47:16
 255    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-16 11:26:52
 256    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 257    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-17 11:21:09
 258    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-17 11:29:40
 259    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 11:40:54
 260    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-17 13:15:11
 261    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 17:24:16
 262    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-18 14:58:53
 263    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01
 264    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-19 09:14:27
 265    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 266    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-19 09:29:03
 267    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-19 13:24:33
 268    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-19 16:16:27
 269    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-20 08:39:57
 270    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-20 11:28:55
 271    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 272    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 273    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-25 09:20:54
 274    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-25 11:55:43
 275    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-25 16:04:50
 276    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-26 14:08:39
 277    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-26 14:18:28
 278    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 10:20:22
 279    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-27 10:36:21
 280    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 5  20    2018-04-27 12:52:35
 281    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 13:00:22
 282    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-28 16:15:06
 283    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-28 16:21:59
 284    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-30 11:11:22
 285    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 08:16:14
 286    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-02 09:18:49
 287    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 15:46:57
 288    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-05-02 15:55:12
 289    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-03 07:19:27
 290    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-03 09:07:12
 291    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 09:15:17
 292    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 3  20    2018-05-03 11:53:32
 293    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-03 12:29:18
 294    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 14:54:09
 295    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 10:30:25
 296    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 16:05:26
 297    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-05 07:46:54
 298    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-06 09:39:08
 299    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-07 15:45:32
 300    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 2  20    2018-05-08 12:51:20