Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-05 10:34:55
 252    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-05 12:06:35
 253    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-15 07:51:32
 254    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-25 10:07:44
 255    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-07-09 11:26:43
 256    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-09-25 14:12:10
 257    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-11-24 10:12:42
 258    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-05-04 12:19:42
 259    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-05-17 14:32:19
 260    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-09-27 18:02:07
 261    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-10-26 09:51:55
 262    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-03 14:18:05
 263    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-18 12:38:59
 264    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-22 11:14:19
 265    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-22 16:35:55
 266    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-27 10:34:16
 267    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-03 08:28:33
 268    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-13 12:53:53
 269    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-02-20 13:21:35
 270    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-03-13 11:07:01
 271    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-04-02 12:57:12
 272    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-05-30 17:08:26
 273    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-07-29 15:05:36
 274    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-06 08:51:33
 275    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-17 09:20:38
 276    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-30 18:31:05
 277    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-13 11:45:42
 278    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-21 09:08:55
 279    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-24 12:47:13
 280    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-10-06 11:10:24
 281    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-11-29 10:56:37
 282    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-12-02 09:26:35
 283  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-28 15:39:12
 284  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-30 16:57:00
 285  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-31 14:52:24
 286  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-18 11:58:20
 287  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-25 17:06:32
 288  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-03-14 11:53:58
 289  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-20 12:52:16
 290  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 09:18:50
 291  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 13:13:01
 292  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-24 14:14:37
 293  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-06 14:47:08
 294  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-18 08:17:33
 295  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-28 14:41:31
 296  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-09 14:42:22
 297  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-11 15:37:10
 298  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-13 09:28:02
 299  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-22 10:00:12
 300  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-25 10:59:52