Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 251    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-02-27 09:06:36
 252    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-03-08 08:14:57
 253    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-03-16 08:29:53
 254    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-04-16 10:19:28
 255    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-04-17 11:16:00
 256    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-04-28 08:52:17
 257    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-05-31 11:58:46
 258    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-08-29 09:38:43
 259    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-30 08:33:40
 260    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-12-02 09:02:13
 261    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-12-22 14:37:15
 262    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-02-06 10:09:56
 263    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-24 09:31:14
 264    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-15 11:38:55
 265    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-27 09:37:32
 266    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-07 16:37:30
 267    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-25 07:48:13
 268    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-08-08 10:29:38
 269    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-09-22 09:58:34
 270    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-03-28 09:03:34
 271    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-04-04 11:36:20
 272    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-04-17 08:25:35
 273    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-05-08 08:47:16
 274    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-05-18 13:14:24
 275    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-09-21 09:18:58
 276    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-09-24 08:45:43
 277    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-03-22 13:21:06
 278    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-03-24 18:36:14
 279    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-05-04 13:41:09
 280    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-05-10 10:33:10
 281    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-06-15 10:28:14
 282    clk, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-07-07 12:53:17
 283    clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-01-19 11:06:45
 284  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-20 11:58:18
 285  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-05-20 11:08:46
 286  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-08-22 10:53:10
 287  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-04 13:44:23
 288  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-28 15:42:14
 289  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-02 12:10:21
 290  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-04-20 09:54:57
 291  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-05-05 14:54:25
 292  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-07-23 11:46:28
 293    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2013-01-02 10:40:47
 294    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2014-02-23 12:02:22
 295    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2014-03-27 14:04:11
 296    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2014-06-12 13:45:14
 297    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2014-10-08 13:38:17
 298    CLK, Computer  Загуба  2 : 8  20    2014-11-22 10:47:12
 299    clk, Computer  Загуба  2 : 8  20    2015-11-08 09:48:46
 300    clk, Computer  Загуба  2 : 8  20    2015-11-19 07:50:03