Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-05-20 15:57:05
 302    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-19 15:36:40
 303    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-18 10:01:53
 304    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-17 16:08:55
 305    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-16 14:34:36
 306    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-14 18:17:39
 307    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-05-09 18:29:23
 308    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-05-05 07:48:06
 309    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-03 18:33:49
 310    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-05-03 15:18:24
 311    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-05-02 12:25:31
 312    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-30 18:03:45
 313    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-29 15:23:42
 314    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-17 17:24:06
 315    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-16 18:11:43
 316    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-14 13:02:36
 317    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-12 14:28:54
 318    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-11 18:20:50
 319    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-07 20:13:00
 320    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-05 19:21:12
 321    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-04 14:34:13
 322    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-04-02 15:29:36
 323    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-30 19:09:12
 324    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-30 19:06:19
 325    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 17:39:41
 326    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 17:45:58
 327    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 15:48:06
 328    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-19 15:57:29
 329    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-17 19:32:46
 330    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-16 18:14:19
 331    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-16 13:25:54
 332    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-03-06 18:54:58
 333    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-27 20:03:07
 334    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-26 09:45:27
 335    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-21 15:49:58
 336    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-20 11:02:15
 337    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-19 17:30:16
 338    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-16 15:12:09
 339    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-12 11:42:02
 340    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-12 10:50:35
 341    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 10:14:53
 342    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-11 19:38:51
 343    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-08 12:59:15
 344    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-06 18:26:06
 345    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-02-03 16:42:19
 346    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-02 18:39:09
 347    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-31 14:53:04
 348    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-01-29 15:54:28
 349    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-28 12:06:21
 350    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-19 17:48:56