Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-25 00:30:20
 302    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-12-25 00:27:19
 303    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-25 00:24:31
 304    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-25 00:21:14
 305    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 01:27:07
 306    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 01:24:16
 307    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-24 01:20:59
 308    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 01:17:44
 309    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 01:13:00
 310    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 01:09:24
 311    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 01:06:20
 312    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 00:44:20
 313    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 00:40:23
 314    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 00:36:43
 315    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-24 00:32:37
 316    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 00:28:46
 317    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-12-20 00:25:35
 318    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 00:21:58
 319    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 00:19:16
 320    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-20 00:15:31
 321    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-12-20 00:12:50
 322    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 00:57:21
 323    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:54:54
 324    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:47:48
 325    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:43:59
 326    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:41:36
 327    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 00:38:58
 328    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-28 00:36:14
 329    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:33:21
 330    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 00:30:22
 331    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-28 00:27:25
 332    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:25:27
 333    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:22:29
 334    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 00:19:05
 335    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 00:15:59
 336    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-11-28 00:12:28
 337    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:09:52
 338    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-11-28 00:05:23
 339    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-28 00:02:41
 340    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 23:59:24
 341    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 23:56:32
 342    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 23:53:46
 343    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-11-27 23:50:46
 344    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 23:47:39
 345    swet23, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-27 19:37:03
 346    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 19:33:24
 347    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-11-27 19:30:06
 348    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 19:25:58
 349    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 19:22:57
 350    swet23, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-25 17:38:46