Резултати от игрите

Потребителско име: KIND, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-27 14:44:38
 302  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-28 06:41:35
 303  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-12-30 08:38:50
 304  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  5 : 12  0    2022-01-01 06:38:57
 305  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2022-01-02 08:45:39
 306  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 5  20    2022-01-04 06:14:38
 307  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  2 : 11  0    2022-01-06 06:20:28
 308  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-01-10 06:28:05
 309  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  10 : 13  0    2022-01-10 14:07:25
 310  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 2  20    2022-01-14 05:52:54
 311  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2022-01-16 08:30:07
 312  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-01-17 07:04:45
 313  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-01-19 08:07:38
 314  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-01-19 13:36:06
 315  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2022-01-23 07:32:37
 316  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 6  20    2022-01-24 07:13:08
 317  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 8  20    2022-01-25 08:26:22
 318  kind, Computer  kind, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 10  -20    2022-01-29 08:39:42
 319  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 13  0    2022-02-02 07:59:13
 320  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-02-04 05:43:07
 321  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2022-02-06 05:59:30
 322  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  2 : 11  0    2022-02-10 23:51:26
 323  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 12  0    2022-02-13 08:09:37
 324  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 0  20    2022-02-19 05:56:30
 325  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  0 : 6  -20    2022-02-21 08:09:40
 326  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 6  20    2022-02-21 08:22:59
 327  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  20    2022-02-22 08:01:49
 328  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  -20    2022-02-22 23:10:14
 329  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 10  20    2022-02-23 20:34:04
 330  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-03-01 07:23:12
 331  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2022-03-02 07:33:57
 332  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  7 : 11  0    2022-03-14 07:29:54
 333  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  0 : 11  0    2022-03-15 07:39:59
 334  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 10  20    2022-03-17 08:30:56
 335  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2022-06-01 07:58:00
 336  kind, Computer  kind, Computer (Close Connection)  Загуба  10 : 9  0    2022-06-24 07:38:25