Резултати от игрите

Потребителско име: ck2, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  138 : 162  0    2021-08-25 21:08:53
 302  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  158 : 138  0    2021-08-26 20:56:17
 303  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  168 : 142  0    2021-08-26 21:31:57
 304  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  152 : 113  0    2021-08-26 21:44:42
 305  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  163 : 115  0    2021-08-28 19:51:38
 306  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  159 : 142  0    2021-08-28 20:06:34
 307  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 71  0    2021-08-28 20:17:57
 308  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  163 : 76  0    2021-08-28 20:27:58
 309  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 104  0    2021-08-29 19:42:18
 310  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  161 : 130  0    2021-08-29 19:59:34
 311  LWP, ck2-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 146  0    2021-08-30 20:37:38
 312  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  107 : 168  0    2021-09-03 18:57:56
 313  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  176 : 101  0    2021-09-03 19:16:38
 314  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  84 : 161  0    2021-09-03 19:39:32
 315  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  163 : 108  0    2021-09-03 19:56:24
 316  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  250 : 176  0    2021-09-05 14:11:12
 317  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  162 : 146  0    2021-09-06 12:10:50
 318  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  158 : 88  0    2021-09-06 12:26:54
 319  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  179 : 98  0    2021-09-06 12:39:22
 320  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  179 : 78  0    2021-09-06 12:47:38
 321  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  108 : 173  0    2021-09-06 13:34:32
 322  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  175 : 144  0    2021-09-07 20:23:28
 323  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  162 : 100  0    2021-09-09 19:49:22
 324  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  45 : 226  0    2021-09-09 21:05:34
 325  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  177 : 70  0    2021-09-09 21:16:28
 326  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  120 : 212  0    2021-09-11 21:10:33
 327  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 70  0    2021-09-12 20:48:21
 328  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  164 : 58  0    2021-09-12 21:01:28
 329  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  145 : 168  0    2021-09-13 20:23:15
 330  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 122  0    2021-09-14 20:38:47
 331  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  162 : 31  0    2021-09-23 19:34:46
 332  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  156 : 65  0    2021-09-25 20:51:22
 333  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  88 : 195  0    2021-09-25 21:04:52
 334  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 89  0    2021-09-27 20:57:13
 335  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 91  0    2021-09-27 21:15:13
 336  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  161 : 99  0    2021-09-27 21:36:45
 337  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  161 : 108  0    2021-09-28 20:31:21
 338  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  159 : 91  0    2021-09-28 20:59:11
 339  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  165 : 52  0    2021-09-28 21:13:45
 340  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  169 : 46  0    2021-09-29 19:51:17
 341  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  119 : 253  0    2021-09-29 20:10:46
 342  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  137 : 154  0    2021-09-30 20:52:03
 343  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 128  0    2021-10-01 20:44:25
 344  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  124 : 234  0    2021-10-01 21:04:52
 345  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  108 : 162  0    2021-10-02 22:08:20
 346  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 112  0    2021-10-03 12:52:05
 347  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  109 : 173  0    2021-10-03 13:21:10
 348  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  154 : 74  0    2021-10-03 20:11:23
 349  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  154 : 164  0    2021-10-03 20:41:05
 350  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  188 : 96  0    2021-10-03 21:17:35