Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-01-05 10:11:46
 302    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-01-08 09:23:29
 303    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-01-09 08:41:39
 304    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-02-14 13:56:34
 305    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-02-19 13:52:17
 306    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-02-20 13:21:35
 307    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-02-24 15:12:15
 308    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-02-25 12:19:16
 309    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-02 17:25:45
 310    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-03-08 11:49:06
 311    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-03-09 08:48:21
 312    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-03-12 11:14:16
 313    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-03-13 11:07:01
 314    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-15 13:31:46
 315    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-19 08:48:55
 316    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-03-24 15:22:21
 317    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-03-31 17:17:19
 318    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-04-02 12:57:12
 319    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-06 14:03:24
 320    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-04-09 12:27:11
 321    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-12 10:19:25
 322    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-04-13 14:05:46
 323    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-16 12:21:33
 324    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-04-17 16:04:19
 325    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-04-28 11:29:02
 326    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-05-01 16:59:08
 327    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-05-27 13:25:03
 328    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-05-30 17:08:26
 329    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-06-11 17:22:10
 330    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-13 13:25:52
 331    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-14 14:53:56
 332    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-26 14:19:31
 333    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-29 10:03:40
 334    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-06-30 10:44:40
 335    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-02 09:43:51
 336    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-03 11:37:20
 337    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-07-06 14:08:12
 338    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-07 10:39:09
 339    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-07-19 09:41:04
 340    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-22 17:25:06
 341    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-07-26 17:03:53
 342    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-07-29 11:08:03
 343    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-29 13:56:29
 344    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-07-29 15:05:36
 345    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-07-30 10:20:39
 346    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-31 14:52:12
 347    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-01 11:26:17
 348    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-03 17:12:53
 349    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-05 13:15:06
 350    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-06 08:51:33