Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-27 02:35:23
 302  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-12-27 02:39:03
 303  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-28 00:46:12
 304  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-28 00:51:18
 305  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-28 00:56:57
 306  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-28 01:02:17
 307  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-28 01:08:55
 308  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-28 01:12:17
 309  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-28 01:17:55
 310  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-28 01:22:38
 311  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-28 01:29:47
 312  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-12-28 01:37:43
 313  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-12-29 00:35:36
 314  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-29 00:41:07
 315  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-29 00:47:35
 316  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-12-29 00:53:58
 317  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-29 01:00:56
 318  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-29 01:06:41
 319  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-29 01:11:32
 320  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-29 01:18:22
 321  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-12-29 01:26:35
 322  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-29 01:32:06
 323  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-29 01:37:19
 324  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-29 01:42:35
 325  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-29 01:49:02
 326  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 12  0    2022-01-04 22:17:21
 327  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  3 : 13  0    2022-03-30 21:51:48
 328  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2022-04-12 13:29:22
 329  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2022-04-12 13:35:09
 330  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-04-12 13:39:22
 331  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2022-04-12 13:43:53
 332  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2022-04-12 13:49:00
 333  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 12  0    2022-04-13 13:11:26
 334  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  3 : 11  0    2022-04-13 13:20:58
 335  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2022-06-23 00:32:35
 336  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  20    2022-06-23 00:39:11
 337  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-06-23 00:44:38
 338  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2022-06-23 00:50:36
 339  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2021-03-05 04:48:27
 340  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer (Break)  Загуба  2 : 7  -20    2021-07-17 01:28:53
 341  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  -20    2021-12-27 02:22:08