Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-07-31 12:30:26
 302    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-03 19:09:27
 303    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-03 19:15:47
 304    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-03 19:22:01
 305    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-03 19:29:51
 306    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-03 19:36:09
 307    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-05 13:14:51
 308    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-05 13:23:48
 309    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-05 13:29:25
 310    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-07 16:20:38
 311    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-07 16:27:58
 312    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-07 16:35:34
 313    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-07 16:41:43
 314    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-07 16:52:57
 315    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-07 20:18:33
 316    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-07 20:25:00
 317    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2011-08-07 20:32:44
 318    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-11 16:12:43
 319    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-12 11:00:47
 320    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-12 11:08:57
 321    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-12 11:11:01
 322    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-12 11:14:34
 323    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-12 11:21:55
 324    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-12 14:16:38
 325    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-12 14:23:28
 326    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-12 14:30:17
 327    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-15 16:38:25
 328    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-15 16:45:08
 329    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2011-08-15 16:47:08
 330    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-15 16:55:39
 331    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-21 12:55:10
 332    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-21 13:03:02
 333    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-21 13:09:22
 334    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-21 13:29:08
 335    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-21 13:36:15
 336    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-21 13:43:19
 337    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-21 20:13:40
 338    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-21 20:20:34
 339    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-21 20:27:14
 340    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-08-21 20:34:41
 341    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-08-22 17:22:56
 342    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-22 17:26:39
 343    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-22 17:33:57
 344    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-08-22 17:40:53
 345    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-09-16 15:52:06
 346    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2011-09-17 17:38:37
 347    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-09-17 17:42:03
 348    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-09-17 17:45:13
 349    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2011-09-17 17:52:08
 350    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-09-23 09:21:06