Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 02:54:46
 302    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 02:59:38
 303    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 03:04:12
 304    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-28 15:48:42
 305    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 15:53:40
 306    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-28 15:58:16
 307    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 16:03:21
 308    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 16:08:59
 309    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-28 16:13:29
 310    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 16:19:20
 311    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-28 16:23:21
 312    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-29 02:31:18
 313    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-29 02:37:05
 314    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-29 02:42:28
 315    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 01:47:22
 316    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 01:53:10
 317    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-30 01:58:14
 318    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 02:02:32
 319    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 02:08:31
 320    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-30 02:13:25
 321    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 02:18:37
 322    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-30 02:24:03
 323    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-30 02:28:49
 324    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-30 02:34:57
 325    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 02:40:01
 326    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-30 02:44:58
 327    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-30 02:49:38
 328    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-30 02:53:02
 329    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-30 02:57:17
 330    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-30 03:02:28
 331    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-30 03:07:21
 332    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-30 03:12:55
 333    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-31 01:50:26
 334    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-31 01:54:47
 335    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-31 01:59:47
 336    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-31 02:05:17
 337    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-31 02:09:39
 338    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-31 02:14:14
 339    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-31 02:19:03
 340    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-31 02:24:01
 341    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-02 18:35:07
 342    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-02 18:40:47
 343    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-02 18:45:19
 344    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-02 18:49:43
 345    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-02 18:55:55
 346    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-02 19:00:51
 347    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-02 19:05:03
 348    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-02 19:08:49
 349    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-02 19:13:15
 350    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-04 00:11:08