Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-21 12:33:55
 302  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-21 12:42:37
 303  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-21 12:44:55
 304  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-21 14:14:17
 305  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-22 11:34:47
 306  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-22 11:39:30
 307  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-23 11:36:48
 308  -opium-, Computer  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  35    2022-03-23 11:40:34
 309  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-23 17:37:08
 310  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-24 17:13:00
 311  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-28 10:35:07
 312  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-28 14:26:30
 313  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-28 14:29:01
 314  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-28 14:48:59
 315  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-28 14:50:56
 316  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 14:11:45
 317  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 14:14:21
 318  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 14:18:01
 319  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 14:54:29
 320  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 14:56:43
 321  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 15:00:04
 322  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-29 15:04:09
 323  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 10:58:14
 324  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:00:58
 325  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:03:44
 326  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:06:18
 327  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:20:57
 328  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-30 11:40:08
 329  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 12:05:35
 330  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 12:08:01
 331  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-05 10:37:02
 332  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-05 14:46:11
 333  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-05 14:48:32
 334  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-05 14:50:51
 335  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-05 15:22:28
 336  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-05 15:24:32
 337  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-08 10:29:36
 338  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-14 10:30:37
 339  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-14 10:32:55
 340  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-14 11:28:51
 341  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-14 11:31:49
 342  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-14 11:35:42
 343  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-14 14:36:48
 344  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:00:56
 345  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:03:15
 346  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:05:26
 347  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-15 12:08:24
 348  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 14:52:32
 349  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:20:46
 350  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:23:15