Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : -1  90    2010-06-23 00:09:51
 302    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 1 : 0 : 2  90    2010-07-01 21:10:05
 303    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 5 : 0 : 4  90    2010-07-03 23:18:06
 304    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 0 : 4  90    2010-07-11 23:46:43
 305    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 3 : 0  90    2010-07-17 00:22:17
 306    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 0 : 1  90    2010-07-21 23:01:27
 307    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-07-23 19:02:12
 308    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 6 : 2 : 0  90    2010-09-01 21:08:02
 309    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : 0  90    2010-09-27 23:27:43
 310    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 1  90    2011-05-31 21:34:28
 311    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : -1  90    2012-06-18 23:55:50
 312    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 4  90    2012-09-11 19:55:15
 313    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 4 : 3  90    2012-10-01 23:35:38
 314    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : -1 : 5  90    2013-03-09 00:02:46
 315    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 1 : 6  90    2015-01-27 16:53:54
 316    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 6 : 5 : -1  90    2015-11-12 19:08:28
 317    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 5 : -1  90    2017-07-20 16:01:25
 318    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : -1 : 0  90    2019-03-04 21:36:47
 319    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 1 : 0 : 3  90    2020-11-24 22:25:12
 320    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 3 : 4  90    2020-12-02 22:29:18
 321    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 4 : 2 : 0  90    2020-12-17 21:42:03
 322    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 0 : 0  90    2020-12-19 20:59:26
 323    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 2 : 2  90    2020-12-26 18:46:02
 324    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 0 : 3  90    2020-12-28 22:34:44
 325    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : 0 : 2  90    2020-12-29 20:02:49
 326    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 3 : 5  90    2020-12-30 16:44:40
 327    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : 4 : 0  90    2020-12-31 17:17:38
 328    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : 7 : 0  90    2020-12-31 21:01:16
 329    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : -1 : 5  90    2021-01-02 21:28:22
 330    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 4 : 1 : -1  90    2021-01-03 20:31:17
 331    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 4 : 0 : 1  90    2021-01-04 17:33:52
 332    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 7 : 4 : 0  90    2021-01-06 18:42:43
 333    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 5 : 1  90    2021-01-13 21:28:25
 334    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : 3 : 0  90    2021-01-15 18:41:35
 335    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  15 : 2 : 3 : 0  90    2021-01-15 23:45:41
 336    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 0 : 2  90    2021-01-18 21:06:14
 337    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 1 : 3  90    2021-01-19 21:23:46
 338  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : 0 : 4  90    2021-01-29 21:38:30
 339  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 1 : 2 : 0  90    2021-02-09 21:28:26
 340  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 6 : 1  90    2021-02-13 19:05:04
 341  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 5 : 1  90    2021-02-14 20:50:51
 342  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 1 : 6 : -1  90    2021-02-15 18:45:16
 343  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 1 : -1 : 2  90    2021-02-19 22:00:38
 344  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 2 : 0  90    2021-02-21 20:36:42
 345  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : 1 : 2  90    2021-02-24 20:59:54
 346  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : 0  90    2021-03-01 23:42:32
 347  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 3 : 0 : 3  90    2021-03-02 22:15:13
 348  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 2 : -1 : 1  105    2021-03-04 21:43:28
 349  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 2 : 0  105    2021-03-08 19:55:24
 350  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 4 : 5  105    2021-03-09 20:36:07