Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-06 11:50:14
 302    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 21:51:27
 303    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-07 22:02:20
 304    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-07 22:14:49
 305    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-07 22:27:26
 306    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 22:42:56
 307    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 23:18:38
 308    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-12 01:02:45
 309    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2012-04-12 22:29:02
 310    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 10:20:47
 311    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:36:45
 312    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:45:55
 313    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 10:53:43
 314    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-14 12:18:04
 315    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 14:15:46
 316    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-14 14:42:59
 317    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 14:50:41
 318    Ateop, maq71  Загуба  4 : 7  20    2013-03-10 21:45:39
 319    Ateop, maq71  Загуба  3 : 7  20    2013-03-11 22:17:35
 320    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2016-06-26 21:41:13
 321    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-11 11:08:31
 322    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-15 05:57:21
 323    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-16 11:55:03
 324    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-22 15:24:22
 325    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 326    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-23 07:02:19
 327    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-27 10:33:48
 328    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-28 11:46:40
 329    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-29 11:15:41
 330    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-29 11:24:17
 331    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-30 11:51:33
 332    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 4  20    2016-10-03 11:59:08
 333    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 0  20    2016-10-03 12:02:45
 334    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-03 15:23:13
 335    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 1  20    2016-10-05 10:58:01
 336    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-12 16:53:12
 337    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-18 18:07:03
 338    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-14 17:15:49
 339    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-04 14:14:19
 340    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-06 09:36:11
 341    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-06 12:08:41
 342    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2017-10-07 05:37:17
 343    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-09 10:03:26
 344    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-01-02 15:48:33
 345    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-05 16:28:34
 346    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-16 06:06:59
 347    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-19 11:58:28
 348    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-29 11:38:28
 349    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 350    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50