Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-17 01:41:49
 302    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 01:52:02
 303    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 01:57:11
 304    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-17 02:07:15
 305    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-17 02:18:26
 306    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 02:41:15
 307    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-17 02:48:54
 308    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-17 02:59:43
 309    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 03:04:41
 310    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-17 03:09:32
 311    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 03:26:11
 312    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 03:38:45
 313    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-17 03:48:56
 314    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 19:23:08
 315    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 19:28:25
 316    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-18 19:31:56
 317    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-18 19:35:22
 318    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 19:45:28
 319    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 19:51:09
 320    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-18 20:07:08
 321    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-18 20:33:46
 322    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 20:44:07
 323    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 20:49:20
 324    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-18 20:53:47
 325    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 20:59:03
 326    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-18 21:08:22
 327    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-19 00:08:16
 328    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 00:31:33
 329    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 00:57:29
 330    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 01:07:51
 331    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-19 01:27:43
 332    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-19 01:31:39
 333    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-19 01:35:16
 334    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 01:45:15
 335    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 02:02:01
 336    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-19 02:06:29
 337    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 02:17:30
 338    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 18:45:31
 339    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-19 19:09:29
 340    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-20 00:46:22
 341    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-20 00:57:28
 342    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-20 02:17:36
 343    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-01-20 02:26:04
 344    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-20 02:37:02
 345    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-20 02:43:25
 346    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-21 01:00:03
 347    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-21 01:19:57
 348    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-21 01:29:34
 349    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-21 01:33:01
 350    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-21 01:37:10