Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-05-31 14:22:52
 302    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-06-07 19:52:48
 303    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-10 17:08:30
 304    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-11 16:03:49
 305    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-06-13 18:45:13
 306    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-16 12:26:25
 307    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-06-17 10:02:33
 308    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-23 18:27:14
 309    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-06-28 18:37:40
 310    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-03 13:32:01
 311    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-03 14:43:29
 312    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-05 14:10:16
 313    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-08 13:28:15
 314    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-07-08 13:40:17
 315    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-08 19:02:19
 316    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-12 17:10:34
 317    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-20 16:36:33
 318    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-23 18:52:36
 319    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-25 20:15:42
 320    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-07-26 18:19:25
 321    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-31 16:40:46
 322    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-12 14:05:22
 323    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-13 11:08:01
 324    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-08-14 15:46:54
 325    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-08-18 18:03:59
 326    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-19 21:00:01
 327    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-23 20:20:47
 328    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-08-23 20:23:22
 329    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-01 18:27:45
 330    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-09-03 11:52:29
 331    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-04 10:12:10
 332    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-05 12:53:53
 333    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-06 22:59:53
 334    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-07 14:59:16
 335    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-08 17:51:16
 336    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-11 14:56:45
 337    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-09-24 18:17:44
 338    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-30 15:44:24
 339    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 17:06:13
 340    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-16 19:02:17
 341    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 19:15:37
 342    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-19 15:39:34
 343    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-26 15:10:28
 344    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-27 09:26:16
 345    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-28 12:57:43
 346    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-28 16:04:36
 347    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-29 15:24:18
 348    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-31 10:22:22
 349    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-02 16:57:10
 350    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-14 19:08:36