Резултати от игрите

Потребителско име: Finkata, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301    dar1, finkata  Победа  11 : 6  41    2021-01-02 16:59:18
 302    dar1, finkata  Загуба  9 : 12  20    2021-01-02 17:06:31
 303    dar1, finkata  Победа  11 : 8  52    2021-01-02 17:13:16
 304    damapika1, finkata  Загуба  4 : 13  20    2021-01-02 17:29:34
 305    damapika1, finkata  Победа  11 : 2  63    2021-01-02 17:33:43
 306    damapika1, finkata  Загуба  4 : 11  20    2021-01-02 17:39:59
 307    damapika1, finkata  Победа  11 : 8  63    2021-01-02 17:46:38
 308    damapika1, finkata  Победа  11 : 7  63    2021-01-02 17:55:07
 309    BOSS777, finkata  Победа  11 : 5  82    2021-01-03 09:02:03
 310    BOSS777, finkata  Загуба  6 : 11  20    2021-01-03 09:08:39
 311    651205, finkata  Победа  13 : 10  89    2021-01-03 09:20:56
 312    651205, finkata  Загуба  0 : 11  20    2021-01-03 09:22:58
 313    651205, finkata  Победа  12 : 3  89    2021-01-03 09:27:24
 314    _5_6_7_8, finkata  Загуба  8 : 11  20    2021-01-03 09:40:50
 315    venko03, finkata  Победа  11 : 6  85    2021-01-03 13:01:35
 316    venko03, finkata (Break)  Загуба  3 : 2  0    2021-01-03 13:02:34
 317    karavel, finkata  Загуба  4 : 11  20    2021-01-03 19:22:30
 318    karavel, finkata  Победа  12 : 5  61    2021-01-03 19:30:54
 319    karavel, finkata  Загуба  10 : 11  20    2021-01-03 19:39:40
 320    karavel, finkata  Загуба  10 : 12  20    2021-01-03 19:47:41
 321    azxazx, finkata  Загуба  10 : 11  20    2021-01-04 14:06:21
 322    azxazx, finkata  Победа  11 : 8  80    2021-01-04 14:12:38
 323    azxazx, finkata  Победа  11 : 4  78    2021-01-04 14:16:48
 324    finkata, 651205  Загуба  6 : 11  20    2021-01-04 18:07:22
 325    finkata, 651205  Загуба  1 : 11  20    2021-01-04 18:11:30
 326    651205, finkata (Reconnect)  Загуба  6 : 11  20    2021-01-04 18:17:16
 327    delon, finkata (Reconnect)  Загуба  6 : 11  20    2021-01-05 18:31:19
 328    finkata, delon  Победа  11 : 3  72    2021-01-05 18:36:55
 329    finkata, delon  Победа  12 : 1  72    2021-01-05 18:40:41
 330    finkata, delon  Загуба  6 : 11  20    2021-01-05 18:45:16
 331    finkata, delon  Загуба  8 : 11  20    2021-01-05 18:52:33
 332    shosholoza, finkata  Загуба  7 : 12  20    2021-01-05 21:46:06
 333    shosholoza, finkata  Победа  12 : 5  87    2021-01-05 21:52:53
 334    shosholoza, finkata (Reconnect)  Загуба  6 : 12  20    2021-01-05 22:01:55
 335    shosholoza, finkata  Победа  11 : 5  87    2021-01-05 22:09:45
 336    shosholoza, finkata  Победа  11 : 7  87    2021-01-05 22:16:34
 337    shosholoza, finkata (Reconnect)  Победа  11 : 2  87    2021-01-05 22:22:05
 338    shosholoza, finkata  Загуба  10 : 11  20    2021-01-05 22:33:14
 339    100_qn, finkata  Победа  11 : 4  77    2021-01-06 13:34:52
 340    100_qn, finkata  Загуба  8 : 13  20    2021-01-06 13:40:54
 341    100_qn, finkata (Reconnect)  Победа  12 : 2  77    2021-01-06 13:46:18
 342    100_qn, finkata (Reconnect)  Победа  11 : 8  77    2021-01-06 13:54:50
 343    karavel, finkata  Загуба  10 : 11  20    2021-01-06 21:43:06
 344    karavel, finkata  Загуба  4 : 11  20    2021-01-06 21:49:12
 345    karavel, finkata  Победа  12 : 10  65    2021-01-06 22:00:45
 346    karavel, finkata  Победа  12 : 0  64    2021-01-06 22:05:47
 347    karavel, finkata  Победа  11 : 5  64    2021-01-06 22:13:39
 348    karavel, finkata  Загуба  7 : 11  20    2021-01-06 22:23:21
 349    finkata, stoqn700  Победа  11 : 5  89    2021-01-07 19:11:52
 350    finkata, stoqn700  Загуба  0 : 12  20    2021-01-07 19:18:48