Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 301  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 9 : 10 : 5  -20    2021-05-28 17:19:05
 302  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 9 : 10 : 8  -20    2021-11-06 22:33:49
 303    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : -1  90    2012-06-18 23:55:50
 304  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : 0  90    2021-03-01 23:42:32
 305    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : 2  90    2010-05-27 22:51:21
 306  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : -1 : 4 : 8  10    2021-11-25 19:56:01
 307  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : -1 : 2  105    2021-11-16 23:43:45
 308    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 0 : 0 : 8  70    2010-07-19 22:16:40
 309  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 3 : -1  105    2021-12-17 20:23:26
 310    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 3 : 5  90    2020-12-30 16:44:40
 311  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 4 : 1  105    2021-12-27 23:43:11
 312    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 5 : -1  90    2017-07-20 16:01:25
 313  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 0 : 9 : 5  20    2021-03-12 20:34:19
 314  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 1 : 0 : 2  105    2021-10-30 22:07:55
 315  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 1 : 6 : -1  90    2021-02-15 18:45:16
 316  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 11 : 2 : 7  -20    2021-11-12 00:13:42
 317  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 2 : -1 : 1  105    2021-03-04 21:43:28
 318  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 2 : 0 : 0  105    2021-12-20 20:32:28
 319  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 3 : 0 : 5  105    2021-11-02 20:08:31
 320    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 3 : 2 : 3  0    2010-05-25 02:59:29
 321    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 3 : 9 : -1  40    2021-01-20 17:19:18
 322  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 4 : 0 : 8  10    2021-11-17 23:26:12
 323    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 4 : 2 : 0  90    2020-12-17 21:42:03
 324    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : -1 : 1  90    2010-04-22 21:58:40
 325    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : -1 : 5  90    2021-01-02 21:28:22
 326  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : 0 : 4  105    2022-01-29 01:01:21
 327  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : 0 : 6  105    2021-05-08 19:24:24
 328    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 6 : 2 : 0  90    2010-09-01 21:08:02
 329  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 7 : 2 : 0  10    2021-10-14 23:57:40
 330  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 9 : 7 : 13  -20    2021-12-28 22:07:26
 331  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 3 : 0  105    2021-10-15 22:12:04
 332    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : -1 : 3 : 8  70    2010-05-26 23:29:36
 333    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-06-12 21:48:02
 334    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-07-23 19:02:12
 335  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 0 : 7  105    2021-12-26 21:40:09
 336    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 1 : 3  90    2021-01-19 21:23:46
 337    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 1 : 6  90    2010-06-03 21:09:02
 338  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 1 : 6  105    2022-03-21 00:00:38
 339    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 2 : 2  90    2020-12-26 18:46:02
 340    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 2 : 5  90    2010-04-15 20:55:55
 341  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 0 : 3 : 10  10    2021-11-13 19:05:14
 342    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 4 : 3  90    2012-10-01 23:35:38
 343  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 6 : 1  90    2021-02-13 19:05:04
 344  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> gury-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 7 : 0  105    2021-06-11 18:36:16
 345  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 1 : 0 : 11  10    2021-07-11 22:43:33
 346    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 1 : 3 : 0  90    2009-12-10 23:54:37
 347  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 1 : 4 : 0  105    2021-03-26 18:30:46
 348  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 1 : 9 : 0  10    2021-12-14 20:51:35
 349    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : 11 : 13 : 10  0    2010-08-10 22:45:25
 350  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -1 : 4  105    2021-10-31 20:38:29